ŁATY, KONTRAŁATY

– proste
– wymiarowane
– impregnowane zanurzeniowo
Łaty o wymiarach 4cm x 6cm
kontrłata o wymiarach 2cm x 4cm